Zahájení pravidelné dopravy na přeložce železniční trati mezi Židenicemi a Maloměřicemi

29. 5. 1960


místo

brněnská nádraží (Židenice, Obřany, Maloměřice)


charakteristika

Železniční trať z Brna do České Třebová byla v úseku mezi Židenicemi a Maloměřicemi přeložena východněji, kolem nově budované železniční stanice v Maloměřicích.


zajímavosti

Železniční trať vedla původně blíže Baarovu nábřeží, ve stopě ulice Vrbí a podél ulice Babická.
V části zrušené trati je dodnes patrný násep a část trati je využívána jako vlečka cementárny v Maloměřicích.


poznámka

Změna vedení "českotřebovské" tratě souvisela s celkovou změnou vedení železničních tratí v souvislosti s výstavbou nové železniční stanice v Maloměřicích a novým vedením tratě z Brna na Tišnov.
Traťové koleje mezi Židenicemi a Maloměřicemi byly vybudovány v letech 1957 až 1960.události

21. 1. 1999
Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Židenic do České Třebové 27. 5. 1962
Zahájení veškeré pravidelné dopravy na nové železniční trati Brno - Tišnov 21. 12. 1953
Zahájení části pravidelné dopravy na nové železniční trati Brno - Tišnov 25. 8. 1887
Zahájení pravidelné nákladní dopravy na železniční trati mezi Dolním nádražím a Židenicemi 1. 1. 1849
Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Brno - Česká Třebovátsch


Aktualizováno: 29. 06. 2018