Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení pravidelné dopravy na přeložce železniční trati mezi Židenicemi a Maloměřicemi

Zahájení pravidelné dopravy na přeložce železniční trati mezi Židenicemi a Maloměřicemi


 • 29. 5. 1960 


 • místo

  brněnská nádraží (Židenice, Obřany, Maloměřice)


 • charakteristika

  Železniční trať z Brna do České Třebová byla v úseku mezi Židenicemi a Maloměřicemi přeložena východněji, kolem nově budované železniční stanice v Maloměřicích.


 • zajímavosti

  Železniční trať vedla původně blíže Baarovu nábřeží, ve stopě ulice Vrbí a podél ulice Babická.
  V části zrušené trati je dodnes patrný násep a část trati je využívána jako vlečka cementárny v Maloměřicích.

 • poznámka

  Změna vedení "českotřebovské" tratě souvisela s celkovou změnou vedení železničních tratí v souvislosti s výstavbou nové železniční stanice v Maloměřicích a novým vedením tratě z Brna na Tišnov.
  Traťové koleje mezi Židenicemi a Maloměřicemi byly vybudovány v letech 1957 až 1960.


 • prameny, literatura


 • události

  21. 1. 1999
  Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Židenic do České Třebové 27. 5. 1962
  Zahájení veškeré pravidelné dopravy na nové železniční trati Brno - Tišnov 21. 12. 1953
  Zahájení části pravidelné dopravy na nové železniční trati Brno - Tišnov 25. 8. 1887
  Zahájení pravidelné nákladní dopravy na železniční trati mezi Dolním nádražím a Židenicemi 1. 1. 1849
  Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Brno - Česká Třebová


 • městská část

  Brno-Maloměřice a Obřany
  Brno-Židenice


 • autor

  tsch


Aktualizováno: 29. 06. 2018