Křest publikace Brno moderní

9. 1. 2017


ulice

číslo orientační

14


katastr

Pisárky


místo

charakteristika

křest nové knihy o ikonických brněnských stavbách z let 1890 až 1948


účastníci

Ivan Ruller - architekt


poznámka

Akce se uskutečnila v přednáškové budově MCMA v Brně, které se nachází v areálu Vily Stiassni - vstup z Preslovy ulice.
Autory knihy jsou Renata Vrabelová, Vladimír Šlapeta, Petra Svobodová a fotograf Pavel Hroch.
Publikace navazuje na úspěšnou řadu průvodců Praha moderní a představuje slovem a obrazem přes sto významných staveb, jež v moravské metropoli vznikly od nástupu secese přes hledání národního stylu za první republiky, modernistické výboje spjaté zejména s funkcionalismem až po fašistickou a komunistickou totalitu, která dosavadní stavební vývoj na dlouhou dobu přerušila.
Průvodce je rozdělen do kapitol podle městských čtvrtí a zahrnuje rovněž mapky s vyznačenými objekty.osoby

Ivan Ruller
pokřtil knihu


stavby

Vila Stiassni
Hroznová 14/82


městská část


hub


Aktualizováno: 08. 01. 2022