Otevření Kanceláře architekta města Brna

1. 7. 2016


ulice

číslo orientační

13


charakteristika

Zřízení Kanceláře architekta města Brna schválili zastupitelé města Brna dne 8. 12. 2015.
Kancelář architekta města Brna (KAmB) byla otevřena po pauze několika let, aby znovu odborně organizovala architektonické a urbanistické soutěže v Brně a pracovala na Manuálu veřejných prostranství a podílela se
rozhodující měrou na sestavování nového územního plánu města Brna. Kancelář však také organizuje workshopy, přednášky a besedy pro odbornou i širokou veřejnost a pravidelné Procházky Brnem s městským architektem.


zajímavosti

Kancelář architekta města Brna přijímá i podněty a návrhy z řad občanů Brna k zlepšení podoby a funkce města jako příjemného domova a jeho dalšího rozvoje. Je i poradním místem pro řešení různých problematických otázek veřejného prostoru města.


poznámka

Dle usnesení Rady města Brna ze dne 5. 4. 2016 byl vedením Kanceláře architekta města Brna pověřen a jako její ředitel jmenován Ing. arch. Michal Sedláček, který nastoupil do této funkce 1. 7. 2016.


Fl


Aktualizováno: 24. 06. 2018