Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření Kanceláře architekta města Brna

Otevření Kanceláře architekta města Brna


 • 1. 7. 2016 


 • ulice

  Zelný trh

 • číslo orientační

  13


 • charakteristika

  Zřízení Kanceláře architekta města Brna schválili zastupitelé města Brna dne 8. 12. 2015.
  Kancelář architekta města Brna (KAmB) byla otevřena po pauze několika let, aby znovu odborně organizovala architektonické a urbanistické soutěže v Brně a pracovala na Manuálu veřejných prostranství a podílela se
  rozhodující měrou na sestavování nového územního plánu města Brna. Kancelář však také organizuje workshopy, přednášky a besedy pro odbornou i širokou veřejnost a pravidelné Procházky Brnem s městským architektem.


 • zajímavosti

  Kancelář architekta města Brna přijímá i podněty a návrhy z řad občanů Brna k zlepšení podoby a funkce města jako příjemného domova a jeho dalšího rozvoje. Je i poradním místem pro řešení různých problematických otázek veřejného prostoru města.

 • poznámka

  Dle usnesení Rady města Brna ze dne 5. 4. 2016 byl vedením Kanceláře architekta města Brna pověřen a jako její ředitel jmenován Ing. arch. Michal Sedláček, který nastoupil do této funkce 1. 7. 2016.


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 24. 06. 2018