Slavnost Božího těla v Brně v roce 1748

13. 6. 1748


charakteristika

Při oslavách svátku Božího těla v Brně, jichž se zúčastnila také císařovna Marie Terezie s manželem Františkem Lotrinským, byl slavnostně vysvěcen rekonstruovaný chrám na Petrově.


účastníci

Marie Terezie,
František Lotrinský,
Karel Lotrinský,
Rudolf Schrattenbach (probošt kapituly sv. Petra a Pavla)


zajímavosti

obraz Františka Vavřince Korompaye ve sbírkách Muzea města Brna zachycuje tuto slavnostní událost


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Biskupství brněnské"Kal


Aktualizováno: 10. 07. 2018