Výstava Nechtěné dědictví

20. 4. 2017 (20.4.–2.7.2017)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

monografická výstava věnovaná dílu architekta Jana Dvořáka


poznámka

Architekt Jan Dvořák byl autorem desítek realizací v Brně i mimo něj, architektem publikujícím a angažovaným v dobových kauzách souvisejících se záchranou meziválečné architektury (stál např. u prvních snah o záchranu vily Tugendhat) či urbanistickým rozvojem města. Přesto jeho tvorba nebyla v odborné literatuře dosud reflektována a mnohé stavby trpí novodobými zásahy, přestavbami a demolicemi.
Na výstavě byly k vidění fotografie, skici a plány.


osoby

Jan Dvořák
jeho dílu je věnována výstava


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část


hub


Aktualizováno: 28. 12. 2018