Uložení palce barona Trencka do kapucínské hrobky

8. 3. 2017katastr

Brno-městocharakteristika

Muzeum města Brna předalo ze svých sbírek provincii kapucínů palec barona Trencka k uložení k tělu proslulého vojáka a posléze špilberského vězně, který byl po smrti pohřben v kapucínské hrobce.
Mumifikovaný palec, který se ve sbírkách muzea nacházel, byl podroben výzkumu a po předání byl při pietním aktu přímo v hrobce vložen do rakve s ostatky Františka Trencka.


účastníci

Jiří Štivar, provinciál řádu kapucínů,
Pavel Ciprian, ředitel MuMBudálosti

25. 2. 2017
Výzkum ostatků barona Trencka 5. 10. 1872
Slavnostní uložení ostatků barona Trencka do rakve
městská část

Menš


Aktualizováno: 24. 02. 2020