Výstava Park na Moravském náměstí v Brně

29. 3. 2017 (29.3.–10.5.2017)


ulice

číslo orientační

5


katastr

Brno-město


místo

Urban centrum Brno


charakteristika

představení projektů z architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěže


poznámka

Nová výstava představila nejen vítězný návrh, ale všech dvacet návrhů na revitalizaci parku od českých i zahraničních architektů. Všechny návrhy vzešly ze soutěže, kterou vyhlásila v polovině roku 2016 městská část Brno–střed.
Druhá část výstavy byla tvořena krátkým shrnutím historie parku doplněným četnými archivními snímky a v neposlední řadě také obrázky dětí brněnských základních škol, které „konkurovaly“ architektům a soutěžily se svými nápady na téma - jak vidí park „svých snů“ dětskýma očima.
Začátek revitalizace parku podle vítězného návrhu je naplánován na počátek roku 2018.stavby

park na Moravském náměstí
Moravské náměstí


městská část


hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018