Zveřejnění výsledků výzkumů G. J. Mendla v oboru genetiky

8. 2. 1865


ulice

číslo orientační

22


katastr

Brno-město


charakteristika

Ve dnech 8. února a poté i 8. března 1865 přednesl Gregor Johann Mendel na veřejnosti výsledky svých přírodovědných botanických pokusů, které sám prováděl v zahradě starobrněnského kláštera. Nastínil v nich, jako vůbec první na světě, svůj geniální objev zákonů dědičnosti, který se později stal základem světové nauky o genetice jako takové.


zajímavosti

Jeho přednáška vyšla tiskem poté v roce v 1866, ale ve svém době nevzbudila žádný větší zájem.


osoby

Gregor Mendel
autor zveřejněných výsledků


městská část

Fl


Aktualizováno: 11. 07. 2018