Smuteční slavnost k 25. výročí úmrtí P. Františka Sušila

30. 10. 1893


ulice


charakteristika

Zádušní slavnost se konala k 25. výročí úmrtí Františka Sušila a jako připomínka úmrtí Matěje Procházky, v souvislosti s přenesením jejich ostatků do nového hrobu.


poznámka

Smuteční slavnosti předcházelo vyzvednutí ostatků Františka Sušila na starém městském hřbitově za přítomnosti městského fysika dr. Igla, zástupců Dědictví Cyrillo-Metodějského prof. Vl. Šťastného, dr. Josefa Pospíšila a dr. Jakuba Hodra. Přeneseny na Ústřední hřbitov, kde byla ještě vyzvednuta rakev s ostatky Matěje Procházky, oba kněží pak byli uloženi do společného hrobu.
Vše se uskutečnilo 25. 10. 1893 v tichosti bez účasti veřejnosti.
Po skončení smuteční slavnosti 30. 10. 1893 se účastníci odebrali na Ústřední hřbitov, kde se konala církevní slavnost. Na společném hrobě byl vztyčen pomník, upravený z původního Sušilova pomníku na městském hřbitově.


prameny, literatura

osoby

František Saleský Bauer
smuteční řečník Vincenc Brandl
účastník slavnosti Jakub Hodr
účastník slavnosti Matěj Procházka
jemu věnována smuteční slavnost František Sušil
jemu věnována smuteční slavnost
další osoby (2)...


stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo konání slavnosti


městská část

Menš


Aktualizováno: 10. 07. 2018