Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření Muzea starobrněnského opatství a slavnostní zpřístupnění Mendelova rukopisu „Pokusy s rostlinnými hybridy“

Otevření Muzea starobrněnského opatství a slavnostní zpřístupnění Mendelova rukopisu „Pokusy s rostlinnými hybridy“


 • 1. 2. 2018 


 • ulice

  Mendlovo náměstí

 • číslo orientační

  1a

 • katastr

  Staré Brno

 • místo

  v areálu kláštera


 • charakteristika

  Opatství Řádu sv. Augustina ve spolupráci s Masarykovou univerzitou pořádalo dne 1. února 2018 od 16.30 hodin otevření Muzea starobrněnského opatství a slavnostní zpřístupnění Mendelova rukopisu „Pokusy s rostlinnými hybridy“ v prostorách starobrněnského opatství v Brně (vstup přes Mendelovo muzeum).

  Program akce:
  16.30 h. – přednáška rektora MU Mikuláše Beka a prezidenta Villanova University Petera M. Donohue (Mendelův refektář)
  17.30 h. – zpřístupnění a slavnostní uzavření Mendelova rukopisu do vitríny a předání klíčů od vitríny zástupci augustiniánského řádu, Masarykovy univerzity, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna (stálá expozice Mendelova muzea MU)
  18.00 h. – slavnostní otevření Muzea Starobrněnského opatství s proslovy významných hostů (nové prostory v Augustiniánském opatství).


 • zajímavosti

  Nová expozice v prostorách augustiniánského opatství na Starém Brně přibližuje téměř sedmisetletou historii starobrněnského kláštera.
  V autentickém prostředí návštěvníci mohou vidět unikátní předměty ze sbírek brněnských augustiniánů a archeologické nálezy spojené s počátky Starého Brna. Pozornost upoutají obrazárny sakrálního a profánního umění, stejně jako liturgické předměty a roucha používaná po staletí samotnými augustiniány.
  Návštěvníci se také mohou seznámit s významnými osobnostmi kláštera a důležitými mezníky v jeho historii.

 • poznámka

  Záštitu nad akcí převzali:
  - Jiří Dušek, senátor Senátu PČR
  - Vojtěch Cirkle, biskup brněnský
  - Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
  - Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna
  - Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity
  - Alejandro Moral, OSA, generální převor Řádu sv. Augustina.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Mikuláš Bek
  rektor Masarykovy univerzity - převzal záštitu nad akcí Gregor Mendel
  přírodovědec, opat starobrněnského kláštera augustiniánů, objevitel zákonů dědičnosti a zakladatel genetiky Bohumil Šimek
  hejtman Jihomoravského kraje - převzal záštitu nad akcí Petr Vokřál
  primátor města Brna - převzal záštitu nad akcí


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 22. 09. 2018