Otevření Muzea starobrněnského opatství a slavnostní zpřístupnění Mendelova rukopisu „Pokusy s rostlinnými hybridy“

1. 2. 2018číslo orientační

1a


katastr

Staré Brno


místo

v areálu kláštera


charakteristika

Opatství Řádu sv. Augustina ve spolupráci s Masarykovou univerzitou pořádalo dne 1. února 2018 od 16.30 hodin otevření Muzea starobrněnského opatství a slavnostní zpřístupnění Mendelova rukopisu „Pokusy s rostlinnými hybridy“ v prostorách starobrněnského opatství v Brně (vstup přes Mendelovo muzeum).

Program akce:
16.30 h. – přednáška rektora MU Mikuláše Beka a prezidenta Villanova University Petera M. Donohue (Mendelův refektář)
17.30 h. – zpřístupnění a slavnostní uzavření Mendelova rukopisu do vitríny a předání klíčů od vitríny zástupci augustiniánského řádu, Masarykovy univerzity, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna (stálá expozice Mendelova muzea MU)
18.00 h. – slavnostní otevření Muzea Starobrněnského opatství s proslovy významných hostů (nové prostory v Augustiniánském opatství).


zajímavosti

Nová expozice v prostorách augustiniánského opatství na Starém Brně přibližuje téměř sedmisetletou historii starobrněnského kláštera.
V autentickém prostředí návštěvníci mohou vidět unikátní předměty ze sbírek brněnských augustiniánů a archeologické nálezy spojené s počátky Starého Brna. Pozornost upoutají obrazárny sakrálního a profánního umění, stejně jako liturgické předměty a roucha používaná po staletí samotnými augustiniány.
Návštěvníci se také mohou seznámit s významnými osobnostmi kláštera a důležitými mezníky v jeho historii.


poznámka

Záštitu nad akcí převzali:
- Jiří Dušek, senátor Senátu PČR
- Vojtěch Cirkle, biskup brněnský
- Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
- Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna
- Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity
- Alejandro Moral, OSA, generální převor Řádu sv. Augustina.osoby

Mikuláš Bek
rektor Masarykovy univerzity - převzal záštitu nad akcí Gregor Mendel
přírodovědec, opat starobrněnského kláštera augustiniánů, objevitel zákonů dědičnosti a zakladatel genetiky Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje - převzal záštitu nad akcí Petr Vokřál
primátor města Brna - převzal záštitu nad akcí


městská část

Ma


Aktualizováno: 22. 09. 2018