Zákaz pohřbívání kolem kostela sv. Jakuba, sv. Petra a Pavla, v hrobkách a šachtách

20. 12. 1785


charakteristika

Na základě císařského patentu z 20. a 21. února 1784, který vyslovil zákaz pohřbů v městské zástavbě, bylo zastaveno pohřbívání na Petrově, u kostela sv. Jakuba, před Veselou branou, v hrobkách klášterů a šachtách nemocnic a věznic.


zajímavosti

Tento zákaz podnítil vznik nového městského hřbitova při Kounicově ulici mezi Antonínskou a Sokolskou ulicí.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Dějepis města Brna"


stavby

Kostel sv. Jakuba
Rašínova


městská část

Fl


Aktualizováno: 15. 12. 2018