Zasedání stanného soudu v Brně (úterý 28. října 1941)

28. 10. 1941


ulice

číslo orientační

70


charakteristika

V budově bývalé Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která za nacistické okupace sloužila jako sídlo gestapa, se uskutečnilo zasedání stanného soudu v Brně v rámci prvního stanného práva.
Soud vynesl rozsudky, kterými byli lidé odsouzeni „pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro porušení nařízení o válečném hospodářství k předání gestapu a zabavení veškerého majetku“.
Nebyl sice vynesen žádný trest smrti, ale odsouzení našli smrt o několik týdnů později v KT.


poznámka

Jména osobností, které byly v tento den souzeny, jsme rekonstruovali z Katalogu fondu Gestapo Brno, který pečlivě zpravoval pracovník Moravského zemského archivu Brno Hubert Valášek.


osoby

Bedřich Baláš
stanným soudem odsouzen k předání gestapu František Fiala
stanným soudem odsouzen k předání gestapu Jan Konečný
stanným soudem odsouzen k předání gestapu František Kudera
stanným soudem odsouzen k předání gestapu Jan Kuchařík
stanným soudem odsouzen k předání gestapu
další osoby (4)...


městská část

Menš


Aktualizováno: 05. 02. 2020