Zasedání stanného soudu v Brně (úterý 21. října 1941)

21. 10. 1941


ulice

číslo orientační

70


charakteristika

V budově bývalé Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která za nacistické okupace sloužila jako sídlo gestapa, se uskutečnilo zasedání stanného soudu v Brně v rámci prvního stanného práva.
Soud vynesl rozsudky, kterými byli lidé odsouzeni „pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k předání gestapu a zabavení veškerého majetku“.
Nebyl sice vynesen žádný trest smrti, ale mnozí odsouzení našli smrt o několik týdnů později v koncentračním táboře.
O den později, 22. 10. 1941, zasedal stanný soud v Olomouci, kde vynesl podobné rozsudky. Ale obě zasedání označovaly nacistické orgány jako celek, s datem 21. 10. 1941 (-Menš)


poznámka

Jména osobností, které byly v tento den souzeny, jsme rekonstruovali z Katalogu fondu Gestapo Brno, který pečlivě zpravoval pracovník Moravského zemského archivu Brno Hubert Valášek.


osoby

Vladimír Dosoudil
stanným soudem, na zasedání 22. 10. 1941 v Olomouci, byl odsouzen k předání gestapu Jan Mrnuštík
stanným soudem odsouzen k předání gestapu Bohuslav Novák
stanným soudem odsouzen k předání gestapu Raimund Polišenský
stanným soudem odsouzen k předání gestapu Ladislav Prchal
stanným soudem odsouzen k předání gestapu
další osoby (2)...


městská část

Menš


Aktualizováno: 14. 01. 2020