Slavnost předání motorové stříkačky hasičům v Jehnicích

14. 7. 1935


katastr

Jehnice


charakteristika

Slavnostní předání proběhlo pod patronátem obecního zastupitelstva obce s následujícím programem:
- uvítání SDH z okolí (14.00 hodin)
- zahájení slavnosti (14.30 hodin)
- předání „silostroje“ (15.00 hodin)
poté následovala veselice.


poznámka

Cesta k zakoupení motorové stříkačky (dobově zvané „silostroj“) trvala od června roku 1933, kdy se objevil první návrh na zakoupení takového stroje od firmy Hiller za 35 000 korun.
Rok 1934 byl věnován shromažďování finančních prostředků na nákup, kdy byly mimo jiné pořízeny bloky po 1 koruně, které se prodávaly při veřejném cvičení a dalších akcích pořádaných jehnickými hasiči. Současně byli oslovováni možní větší dárci.
V lednu 1935 darovala obec Jehnice 5 tisíc korun, pivovar Moravia 1 tisíc korun, pojišťovna Slavia 320 korun, Hasičská pojišťovna 300 korun, Rolnická pojišťovna 30 korun. Další potřebné peníze bylo nutno vypůjčit z pohřební pokladny při místním hasičském sboru, obec se za půjčku zaručila.
V roce 1935 se přikročilo ke konkrétním jednáním. V dubnu 1935 se o zakoupení rozhodlo definitivně, v červnu bylo rozhodnuto o soutěži na dodavatele. Soutěže se účastnily tři firmy: Kolben a Daněk Praha, Hrček a Neugebauer Brno a Chotěbor Choceň.
Vyhodnocení proběhlo v červenci 1935 za účasti výboru SDH v Jehnicích, členů obecního zastupitelstva a přizvaných odborníků z řad hasičského sboru. Ti doporučili jako nejvýhodnější nabídku firmy Chotěbor. Celková cena nové motorové stříkačky činila 21 500 korun.
První cvičení s novým strojem po slavnostním předání se uskutečnilo 4. a 18. 9. 1935. První skutečný zásah při požáru v Jehnicích proběhl až 16. 11. 1937. Zde je nutno dodat, že v obci Jehnice, nepochybně i díky práci místního hasičského sboru, nedocházelo v minulosti často k ničivým požárům.


události

19. 11. 1937
Požár v pivovaře v Jehnicích


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018