Ničivé krupobití v Jehnicích

17. 6. 1931


katastr

Jehnice


charakteristika

Ve středu 17. 6. 1931 kolem 17. hodiny postihlo obec Jehnice u Brna (dnes Brno-Jehnice) ničivé krupobití, „jakého nebylo ve zdejší obci pamětníka“.
Úroda, poznamenaná již předtím studeným jarem a chladným a suchým nástupem léta, byla zcela zničena. Kroupy dosahovaly velikosti holubích vajec a během půlhodiny byla zkáza dokonána. Úroda byla zničena především severně od Jehnic, kde měli pole rolníci a menší držitelé pozemků. Jižně od Jehnice, kde měl pozemky velkostatek, byly škody nepatrné.
Zemský úřad v Brně uznal škodu v rozsahu 75–100 %, státem byla poskytnuta částečná náhrada. Pojištění mělo jen několik rolníků. Krupobití zničilo také stromy, které byly vysázeny po katastrofálních mrazech v lednu 1929. Na starších stromech byly zuráženy větvě i s ovocem, ještě do konce roku 1931 se na nich objevil „klihotok“ (kleotok), což znamenalo, že uschnou v příštích letech.


městská část

Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018