Slavnostní otevření a žehnání Kaple sv. Václava po rekonstrukci

6. 3. 2018
charakteristika

Program:
– 16:00 shromáždění oficiálních hostů na radnici městské části Brno-Žabovřesky
– 16:45 průvod ke Kapli svatého Václava
– 17:00 slavnostní bohoslužba a žehnání, celebroval pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul, bohoslužba byla živě přenášena na velkoplošnou obrazovku
– 18:00–19:00 zažehnutí pamětních svící, slavnostní proslovy, vystoupení sboru Salsa, pohoštění.


poznámka

Již při projektování oprav byl kladen důraz na zachování původního vzhledu kapličky, neboť průčelí kaple je chráněnou kulturní památkou. Barevné ladění obvodového pláště [Ékaple sv. Václava|kaple]] i střešní krytiny podléhalo schválení pracovníků památkové péče. Stejně tak byly ošetřeny veškeré výplně otvorů, které byly repasovány a upraveny v původní sytě okrové barvě.
Změn doznal i interiér kaple. Přestože prošel řadou inovací, např. byl instalován nový oltář a svatostánek, historický ráz kaple zůstal zachován.
Celá oprava trvala od července 2017 a na financování se podílelo statutární město Brno spolu s městskou částí Brno-Žabovřesky.
Organizací slavnostního vysvěcení se ujala Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách.
Bohoslužby v kapli se konají vždy v úterý v 18 hodin.


prameny, literatura

události

1. 1. 2000
Zřízení farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů


stavby

kaple sv. Václava
Burianovo náměstí


městská část

Ma


Aktualizováno: 25. 05. 2018