První československý veletrh spotřebního zboží

3. 5. 1968 (3.–14.5.1968)



číslo orientační

1


katastr

Pisárky



nej...

Československo
první veletrh spotřebního zboží


charakteristika

Na prvním Československém veletrhu spotřebního zboží vystavovaly všechny kraje republiky zastoupené národními, výrobními a družstevními podniky.


zajímavosti

Dne 11. května zavítal na veletrh neočekávaně i prezident republiky Ludvík Svoboda.
V pavilonu A si prohlédl expozici krajů a měst k 50. výročí republik a poté shlédl kolekci výrobků podniků místního hospodářství pro rok 1969.


poznámka

Vystavovalo zde na jedenáct nábytkářských průmyslových podniků. Právě nábytek byl na veletrhu nejvíce zastoupeným zbožím. I díky tomu, zde bylo sjednáno několik smluv na dovoz nábytku do Rumunska, Švédska, Finska a Rakouska.
Dále byl vystavován textil, obuv, kožená galanterie, hračky, bižuterie, potraviny, výrobky ze dřeva, kovu, rákosu, slámy, keramiky a skla.
Dne 6. května navštívil veletrh ministr zahraničního obchodu Ing. Václav Valeš. Setkal se zde s novináři a během besedy odpovídal také na řadu otázek týkajících se zahraničního obchodu.


prameny, literatura

stavby

Brněnské výstaviště
Výstaviště 1/405


městská část

Studentský záznam


Aktualizováno: 02. 07. 2018