První zemský sjezd českých sirotčích spolků a sirotčích rad v markrabství Moravském

3. 10. 1912


ulice

Jodokstrasse
(dnes Joštova)


číslo orientační

8


katastr

Brno-město


místo

budova dnešního Ústavního soudu


charakteristika

Sjezd byl organizován Českou zemskou komisí pro ochranu dítek a péči o mládež v Markrabství moravském.
Program byl zaměřený na rozvoj, působnost a program sirotčích spolků na Moravě, součinnost sirotčích spolků a rad se soudy, práci moravské zemské samosprávy v oboru péče o mládež a roli duchovenstva a učitelů v sirotčích spolcích.


účastníci

Česká zemská komise pro ochranu dítek a péči o mládež v Markrabství moravském,
Brandl, spolek na podporu chudých žáků na středních a jim rovných školách českýchosoby

Josef Koudela
účastník Antonín Krondl
účastník František Kyselka
účastník Edvard Ouředníček
účastník Emanuel Soukop
účastník


stavby

Ústavní soud
Joštova 8/625


Studentský záznam


Aktualizováno: 18. 01. 2020