Internetová encyklopedie dějin Brna

Odjezd 1. polního praporu III. pluku Svobody na Slovensko

Odjezd 1. polního praporu III. pluku Svobody na Slovensko


 • 1. 7. 1919 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Na posílení vojenských jednotek, které čelily na Slovensku vpádu maďarské "rudé" armády, byly postupně vyslány i dva polní prapory brněnského pluku Svobody. Právě vzhledem k událostem na Slovensku byla prodloužena existence pluků Svobody a brněnský byl podstatně posílen a během června také reorganizován.
  Byly vytvořeny dva polní prapory (1. a 2.) určené pro Slovensko a prapor náhradní (pro Brno).
  1. prapor tvořily dvě roty (po 180 mužích se třemi důstojníky) a kulometná rota. Původně byl umístěn v okolí Stupavy, kde střežil hranici na řece Moravě, následně byl převelen do Komárna, v jehož okolí zajišťoval na břehu Dunaje nebezpečnou hranici s Maďarskem (kde po pádu bolševické vlády /Maďarská republika rad/ na počátku srpna nastalo období "bílého teroru" vlády admirála Hortyho).
  1. prapor se z Komárna po splnění úkolu vrátil 8. října do Brna (příjezd 9. října).


 • zajímavosti

  Velitelem kulometné roty 1. polního praporu byl nadporučík Eduard Hašek, jeden z nejlepších čs. sprinterů (1919–1920) a první brněnský olympionik (OH 1920).


 • prameny, literatura


 • události

  10. 2. 1919
  Odjezd III. pluku Svobody z Brna do Těšína 15. 11. 1918
  Odvody dobrovolníků do pluku Svobody


 • osoby

  Eduard Hašek (Haschek)
  velitel kulometné roty 1. polního praporu


 • autor

  Jiv


Aktualizováno: 26. 12. 2018