Odjezd 1. polního praporu III. pluku Svobody na Slovensko

1. 7. 1919


místo

Brno


charakteristika

Na posílení vojenských jednotek, které čelily na Slovensku vpádu maďarské "rudé" armády, byly postupně vyslány i dva polní prapory brněnského pluku Svobody. Právě vzhledem k událostem na Slovensku byla prodloužena existence pluků Svobody a brněnský byl podstatně posílen a během června také reorganizován.
Byly vytvořeny dva polní prapory (1. a 2.) určené pro Slovensko a prapor náhradní (pro Brno).
1. prapor tvořily dvě roty (po 180 mužích se třemi důstojníky) a kulometná rota. Původně byl umístěn v okolí Stupavy, kde střežil hranici na řece Moravě, následně byl převelen do Komárna, v jehož okolí zajišťoval na břehu Dunaje nebezpečnou hranici s Maďarskem (kde po pádu bolševické vlády /Maďarská republika rad/ na počátku srpna nastalo období "bílého teroru" vlády admirála Hortyho).
1. prapor se z Komárna po splnění úkolu vrátil 8. října do Brna (příjezd 9. října).


zajímavosti

Velitelem kulometné roty 1. polního praporu byl nadporučík Eduard Hašek, jeden z nejlepších čs. sprinterů (1919–1920) a první brněnský olympionik (OH 1920).události

10. 2. 1919
Odjezd III. pluku Svobody z Brna do Těšína 15. 11. 1918
Odvody dobrovolníků do pluku Svobody


osoby

Eduard Hašek (Haschek)
velitel kulometné roty 1. polního praporu


Jiv


Aktualizováno: 26. 12. 2018