Internetová encyklopedie dějin Brna

Stanovisko moravského podkomořího k volbě nového císařského rychtáře

Stanovisko moravského podkomořího k volbě nového císařského rychtáře


 • 12. 3. 1645 


 • místo

  Strážnice


 • charakteristika

  František, hrabě Magnis, pán na Strážnici oznamuje zemskému hejtmanovi, že obdržel jeho psaní o ustanovení nového císařského rychtáře v Brně na místo zemřelého Demetria Reicha (z Reichenau) a zaujímá následující stanovisko: podle názoru městské rady přicházejí svými schopnostmi v úvahu dva kandidáti - primátor města Gabriel Schram (z Deblína) a městský rychtář Jiří Stramans.
  Rada si vzhledem k Schramově věku vybrala Stramanse. Magnis se staví za Schrama a poukazuje na to, že zestárl při čestném plnění svých služebních povinností, dlouhá léta věrně sloužil, je vlastenec, starý úředník, který prošel všemi úředními místy a je znalý jejich agendy. Dále je zběhlý v české a latinské řeči - proto by měl být jak z hlediska úředního, tak z hlediska jeho znalostí a ocenění zvolen do úřadu císařského rychtáře (na základě uvedeného doporučuje k volbě Gabriela Schrama).


 • účastníci

  František hrabě Magnis,moravský podkomoří,
  rada města Brna

 • poznámka

  František, hrabě Magnis, byl v letech 1640–1647 moravským podkomořím a v letech 1649–1651 nejvyšším moravským sudím.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018