Slavnostní otevření dostavby areálu Gymnázia Křenová

5. 4. 2001


ulice

číslo orientační

36


katastr

Trnitá


místo

přístavba do Cyrilské ulice


charakteristika

Nový areál Gymnázia Křenová v Cyrilské ulici významně rozšířil dosavadní školní budovu. Školní budovy v Cyrilské ulici jsou přístupné z hlavní budovy podzemním koridorem, který slouží jako Galerie KORIDOR pro výtvarné práce žáků školy.


poznámka

Slavnost se konala za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka. V rámci stavebních úprav došlo k rekonstrukci staré tělocvičny (v ní dobudována posilovna), na novém pozemku byla postavena nová velká tělocvična s hledištěm na galerii.
Další venkovní sportoviště vzniklo na rozšířeném školním dvoře.
Součástí nového areálu se stala prostorná jídelna, v jejíž blízkosti se nachází bufet. V bývalém objektu firmy Tusculum orientovaném do Cyrilské ulice v několika podlažích využívají studenti a pedagogové rozsáhlou knihovnu s multimediální učebnou, učebny informatiky a výpočetní techniky. Čtvrté patro slouží pro učebny výtvarné a hudební výchovy, v podkroví pod střechou se nacházejí malé byty pro případné ubytování oficiálních návštěv. Školní prostory v Cyrilské ulici jsou nově přístupné z hlavní budovy na Křenové/Štěpánské podzemním koridorem.
Pozemek pro přístavbu spolu s budovami firmy Tusculum byl zakoupen v roce 1998, základní kámen přístavby byl položen 16. 12. 1999. Stavební projekt stál 52 milionů Kč.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"111 let Gymnázia Křenová"objekty

základní kámen přístavby školy
základní kámen: Křenová 36/06


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 01. 2020