Výstava Morava jako součást českého státu - společný vývoj od středověku do 20. století

6. 11. 2018 (6.–24.11.2018)číslo orientační

1


katastr

Starý Lískovec


místo

Moravský zemský archiv v Brně


charakteristika

výstava dokumentující vývoj Moravy jakožto součásti Zemí koruny české


poznámka

U příležitosti 100. výročí československé státnosti byly veřejnosti prezentovány mimořádné dokumenty z depozitářů archivu, které se vystavují jen zcela výjimečně a omezenou dobu, jako jsou např. listiny českých králů, moravské zemské desky ze 14. století, Antifonářměstská část


hub


Aktualizováno: 07. 11. 2018