Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava Vladislav Dokoupil. Zpracování moravských klášterních knihoven.

Výstava Vladislav Dokoupil. Zpracování moravských klášterních knihoven.


 • 3. 12. 2018 (3.12.2018–31.1.2019)


 • ulice

  Kounicova

 • číslo orientační

  65a

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Moravská zemská knihovna


 • charakteristika

  výstava prostřednictvím knihovníka zamířila mezi knihovní regály se starými svazky


 • poznámka

  Vladislav Dokoupil byl nejen dlouholetým pracovníkem MZK v Brně, ale i významným knihovědcem a správcem historických knihovních fondů. Zejména jeho přičiněním patří klášterní knihovny na jižní Moravě k těm nejlépe a nejúplněji dochovaným, zpracovaným a přístupným.

  Doprovodné akce k výstavě :
  11. 12. 2018 – Správa fondů klášterních knihoven po roce 1950
  Videokonferenční místnost MZK / 4. patro)
  - V roce 1950 bylo násilně ukončeno fungování mužských i ženských klášterů v Čechách a na Moravě. Jednou z otázek, které tato akce vyvolala, bylo, jak naložit s knihovními fondy těchto klášterů. V jednotlivých krajích se správy ujaly krajské knihovny a řešení problému tak i přes snahu o jednotný postup bylo jiné.
  Pro kraje Jihomoravský a Brněnský byla správkyní těchto fondů dnešní MZK v Brně, které se, především díky neúnavné práci jejího zaměstnance Vladislava Dokoupila, podařilo uchovat toto ohromné kulturní dědictví v neztenčené podobě.

  12. 1. 2019 – Prohlídka knihovny kláštera kapucínů v Brně s odborným výkladem
  (Klášter kapucínů, Kapucínské náměstí 303/5, Brno)
  - Knihovna brněnského kapucínského kláštera byla jednou z těch, které MZK v Brně převzala do správy v roce 1950.
  Knihovnu se podařilo i přes obtíže uchovat v původním interiéru. V knihovně je uloženo na 7 000 svazků knih, z toho 145 bohemik, 522 tisků z 16. století, většina fondu jsou staré tisky vydané před rokem 1800.

  19. 1. 2019 – Prohlídka knihovny kláštera augustiniánů v Brně s odborným výkladem
  (Klášter Augustiniánů, Mendlovo náměstí 157/1, Brno)
  - Knihovna brněnského augustiniánského kláštera byla jednou z těch, které MZK v Brně převzala do správy v roce 1950. Knihovnu se podařilo uchovat v původním interiéru. V knihovně je uloženo na 27 000 svazků knih, z toho 232 prvotisků, větší část fondu jsou staré tisky vydané před rokem 1800.

  Akce proběhla v rámci cyklu Oči Brna.


 • osoby

  Vladislav Dokoupil


 • stavby

  Moravská zemská knihovna
  Kounicova 65a/996


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  Výstava Vladislav Dokoupil na webu MZK


 • autor

  hub


Aktualizováno: 21. 03. 2019