Výstava Vladislav Dokoupil. Zpracování moravských klášterních knihoven.

3. 12. 2018 (3.12.2018–31.1.2019)


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava prostřednictvím knihovníka zamířila mezi knihovní regály se starými svazky


poznámka

Vladislav Dokoupil byl nejen dlouholetým pracovníkem MZK v Brně, ale i významným knihovědcem a správcem historických knihovních fondů. Zejména jeho přičiněním patří klášterní knihovny na jižní Moravě k těm nejlépe a nejúplněji dochovaným, zpracovaným a přístupným.

Doprovodné akce k výstavě :
11. 12. 2018 – Správa fondů klášterních knihoven po roce 1950
Videokonferenční místnost MZK / 4. patro)
- V roce 1950 bylo násilně ukončeno fungování mužských i ženských klášterů v Čechách a na Moravě. Jednou z otázek, které tato akce vyvolala, bylo, jak naložit s knihovními fondy těchto klášterů. V jednotlivých krajích se správy ujaly krajské knihovny a řešení problému tak i přes snahu o jednotný postup bylo jiné.
Pro kraje Jihomoravský a Brněnský byla správkyní těchto fondů dnešní MZK v Brně, které se, především díky neúnavné práci jejího zaměstnance Vladislava Dokoupila, podařilo uchovat toto ohromné kulturní dědictví v neztenčené podobě.

12. 1. 2019 – Prohlídka knihovny kláštera kapucínů v Brně s odborným výkladem
(Klášter kapucínů, Kapucínské náměstí 303/5, Brno)
- Knihovna brněnského kapucínského kláštera byla jednou z těch, které MZK v Brně převzala do správy v roce 1950.
Knihovnu se podařilo i přes obtíže uchovat v původním interiéru. V knihovně je uloženo na 7 000 svazků knih, z toho 145 bohemik, 522 tisků z 16. století, většina fondu jsou staré tisky vydané před rokem 1800.

19. 1. 2019 – Prohlídka knihovny kláštera augustiniánů v Brně s odborným výkladem
(Klášter Augustiniánů, Mendlovo náměstí 157/1, Brno)
- Knihovna brněnského augustiniánského kláštera byla jednou z těch, které MZK v Brně převzala do správy v roce 1950. Knihovnu se podařilo uchovat v původním interiéru. V knihovně je uloženo na 27 000 svazků knih, z toho 232 prvotisků, větší část fondu jsou staré tisky vydané před rokem 1800.

Akce proběhla v rámci cyklu Oči Brna.stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část


hub


Aktualizováno: 21. 03. 2019