Odhalení pamětní desky bratrů Haasových

1. 12. 2018


ulice

číslo orientační

5


místo

ve 14.14 hodin na rodném domě bratrů Haasových


charakteristika

Pamětní deska oběma bratrům Haasovým byla odhalena při příležitosti 50. výročí úmrtí Huga Haase.


poznámka

Před domem sešlo cca 200 lidí, kterým byly nabídnuty mj. makové buchty (Hugo je měl moc rád), chléb se sádlem, víno, káva, čaj... Hudební doprovod se postaral o atmosféru, na kterou přítomní nikdy nezapomenou.
Iniciátorem vzniku této pamětní desky je pan Martin Cibulka (inicioval i vznik pamětní desky Nataši Gollové v Údolní ulici - odhalena v roce 2016).
Finanční prostředky na výrobu a instalaci desky vybral prostřednictvím transparentního účtu StaroBrněnských novin. Přestože byla oslovena i řada institucí, na tuto akci přispěli pouze čtenáři.
Za podklady i obrazový materiál děkujeme panu Martinu Cibulkovi.
objekty

bratři Haasovi
pamětní deska: Bezručova 5/01


městská část

Jis


Aktualizováno: 22. 06. 2022