Zahajovací slavnost VII. Vánočního stromu republiky v Brně

6. 12. 1930 (6.12.1930–6.1.1931)charakteristika

Zahajovací slavnost se konala v sobotu 6. 12. 1930 v 16 hodin na náměstí Svobody. Provázelo ji výjimečně špatné počasí, přesto se sešlo hodně lidí.
Slavnost zahájil jednatel Okresní péče o mládež učitel Břenek, báseň Rudolfa Těsnohlídka „Vánoční strom“ přednesl žák měšťanské školy, za starostu města promluvil magistrátní ředitel František Janík. Hymny československou a dánskou zahrála hudba pěšího pluku 43, která poté pokračovala v koncertování.


účastníci

zástupci samosprávy, úřadů, veřejných korporací, vojska, škol, sociálních institucí


zajímavosti

básník Zdeněk Kriebel publikoval v den zahajovací slavnosti v Lidových novinách báseň „Strom“ o zdobení stromu jako symbolu lidského milosrdenství


poznámka

O den dříve byl strom ozdoben a bylo vyzkoušeno osvětlení. Jeho instalaci zdarma provedli zástupci grémia elektrotechniků. Zahajovací slavnost přenášel v přímém přenosu brněnský Radiojournal.události

30. 11. 1930
Slavnost rozloučení se VII. Vánočním stromem republiky v Bystrci


osoby

František Janík
na slavnosti přednesl projev Zdeněk Kriebel
věnoval báseň vyzývající k milosrdenství dárců Alfred Weinberger
při zahajovací slavnosti daroval jako dánský konzul v Brně tisíc korun


městská část

Menš


Aktualizováno: 10. 02. 2019