Zahajovací slavnost VI. Vánočního stromu republiky v Brně

7. 12. 1929charakteristika

Zahajovací slavnost se konala v sobotu 7. 12. 1929 v 16 hodin na náměstí Svobody. Kolem devadesátiletého smrku s úctyhodnou výškou přes třicet metrů se tradičně shromáždili zástupci škol, úřadů, vojska a početné obecenstvo.
Program zahájil za Zemskou péči o mládež prof. JUDr. Jaroslav Kallab. Poté školák Müller přednesl Těsnohlídkovy verše, jak poznamenal dobový novinář, „nezmaten tisícovým zástupem a stojanem rozhlasového aparátu“. Starosta města Karel Tomeš oznámil, že toho dne byl odeslán do dánského města Ringstedtu, kde je pochována královna Dagmar, telegram, oznamující radostnou zprávu, že bude otevřen dětský domov nesoucí její jméno. Vzpomněl také básníka Rudolfa Těsnohlídka, „jehož jméno bude vždy vyslovováno pod vánočními stromy s vděčností a úctou“.
Slavnost zakončily dánská a československá hymna v podání vojenské hudby, která potom ještě zahrála blíže nespecifikovaný Dvořákův Slovanský tanec.


účastníci

projevy:
- Jaroslav Kallab, předseda České zemské péče o mládež na Moravě
- Karel Tomeš, starosta města Brna


zajímavosti

účastníky slavnosti zaujala výstavka, která kolem stromu ukazovala na fotografiích nový dětský domov Dagmar, který byl připraven k otevření


poznámka

Jen v den zahajovací slavnosti se vybralo 3 821.50 Kč; tradičně částkou 1 000 Kč přispěl dánský konzul v Brně Alfred Weinberger, firma Barvič a Novotný darovala 300 Kč atd. Věcným darem (pytel mouky) sbírku obohatil Lacinův mlýn v Židenicích.události

8. 12. 1929
Slavnostní otevření Dětského domova Dagmar v Brně 1. 12. 1929
Slavnost rozloučení se VI. Vánočním stromem republiky v Lelekovicích


osoby

Jaroslav Kallab
přednesl projev Rudolf Těsnohlídek
připomenuta jeho zásluha o založení tradice vánočních stromů Karel Tomeš
přednesl projev Alfred Weinberger
dánský konzul v Brně a účastník slavnosti


městská část

Menš


Aktualizováno: 11. 02. 2019