Slavnostní otevření Dětského domova Dagmar v Brně

8. 12. 1929


ulice

číslo orientační

51


katastr

Žabovřesky


charakteristika

Slavnost se konala v neděli 8. 12. 1929 v 10.30 hodin. Zahájila ji fanfárami z opery Libuše hudba pěšího pluku 10. Hosty přivítal starosta města Brna Karel Tomeš, ve svém projevu vzdal hold památce Rudolfa Těsnohlídka, iniciátora myšlenky za zbudování domova, i svého předchůdce, starosty Bedřicha Macků, na jeho návrh město Brno darovalo pozemek pro výstavbu.
Slavnosti se zúčastnili zástupci úřadů, armády, různých organizací a spolků, kteří přednesli své pozdravy. Slavnost ukončil předseda České zemské péče o mládež prof. JUDr. Jaroslav Kallab. Hosté si poté prohlédli celý domov.


zajímavosti

Okresní péče o mládež pro velké Brno v jedné z místností uspořádala výstavku o své činnosti, pietně byl připomenut i Rudolf Těsnohlídek.


poznámka

Domov byl zbudován pro 25 dětí. Nebyl zamýšlen jako sirotčinec, měl poskytnout přechodný útulek pro děti zbavené rodinné péče, než se pro ně najde náhradní rodinná výchova.
Stavební rozpočet činil 430 000 Kč, na vnitřní vybavení 80 000 Kč. Na domov bylo dary vybráno 313 000 korun, z toho Brněnská Matice školská darovala 50 000 korun. Ostatní peníze se vybraly pod Vánočními stromy republiky v Brně v letech 1924–1928. V době otevření zbývalo tedy uhradit kolem 200 000 Kč.události

7. 12. 1929
Zahajovací slavnost VI. Vánočního stromu republiky v Brně


osoby

Antonín Mikuláš Nikolaj Číla
účastník slavnosti Karel Fišara
přednesl pozdrav za Brněnskou Matici školskou Bohuslav Fuchs
architekt stavby, projekt vypracoval bez nároku na honorář Anna Hlavinková
účastnice slavnosti Jaroslav Kallab
slavnostní řečník
další osoby (7)...


stavby

Dětský domov Dagmar
Zeleného 51/825


městská část

Menš


Aktualizováno: 09. 02. 2020