Internetová encyklopedie dějin Brna

Oslava desetiletí činnosti Mensy akademické v Brně

Oslava desetiletí činnosti Mensy akademické v Brně


 • 6. 12. 1930 


 • ulice

  Veveří

 • číslo orientační

  95


 • charakteristika

  Jubilejní valná schůze Akademické mensy v Brně se konala v aule české techniky za účasti zástupců brněnských vysokých škol, studentských spolku a studentů.
  Předsedou byl opětovně zvolen prof. Ing. Vincenc Hlavinka.


 • účastníci

  prof. Ing. Vincenc Hlavinka, podal přehled výsledků desetileté práce,
  PhDr. Jindřich Kubíček, přednesl zprávu o hospodaření

 • poznámka

  Pro dokreslení činnosti Mensy akademické za prvních deset let činnosti uveďme několik údajů z dobových novin. Z rezervního fondu mensa bezplatně poskytla poukázky na obědy a večeře v částce 327 247 Kč, na režijní ceny obědů a večeří doplatila 540 744 Kč. Poskytla také z Fondu na churavé studenty zlepšenou stravu v částce 34 763 korun. Za uplynulých deset let se spotřebovalo 10 063 05 Kč na potraviny a pomocné suroviny (na každý rok tedy zhruba jeden milion korun -Menš). Příjmy činily za deset let 13 110 810 Kč, z toho subvence 1 155 720 Kč, dary 421 588 Kč, stravné přes 9 milionů korun.
  Menza sídlila v nadačním domě kolejí na Lažanského náměstí v malých a ne nejúčelněji zařízených místnostech, v hlavní sezóně vznikaly velké potíže při návalu studentů (někdy až 1 800 strávníků), proto se zamýšlelo vybudovat vlastní budovu mensy poblíž předpokládané Akademické čtvrti.


 • prameny, literatura


 • události

  1. 5. 1920
  Otevřena Mensa akademická českých vysokých škol v Brně


 • osoby

  Vincenc Hlavinka
  hlavní řečník Jindřich Kubíček
  přednesl finanční zprávu


 • stavby

  Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
  Veveří 95/331
  místo konání oslavy


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 31. 01. 2020