Oslava desetiletí činnosti Mensy akademické v Brně

6. 12. 1930


ulice

číslo orientační

95


charakteristika

Jubilejní valná schůze Akademické mensy v Brně se konala v aule české techniky za účasti zástupců brněnských vysokých škol, studentských spolku a studentů.
Předsedou byl opětovně zvolen prof. Ing. Vincenc Hlavinka.


účastníci

prof. Ing. Vincenc Hlavinka, podal přehled výsledků desetileté práce,
PhDr. Jindřich Kubíček, přednesl zprávu o hospodaření


poznámka

Pro dokreslení činnosti Mensy akademické za prvních deset let činnosti uveďme několik údajů z dobových novin. Z rezervního fondu mensa bezplatně poskytla poukázky na obědy a večeře v částce 327 247 Kč, na režijní ceny obědů a večeří doplatila 540 744 Kč. Poskytla také z Fondu na churavé studenty zlepšenou stravu v částce 34 763 korun. Za uplynulých deset let se spotřebovalo 10 063 05 Kč na potraviny a pomocné suroviny (na každý rok tedy zhruba jeden milion korun -Menš). Příjmy činily za deset let 13 110 810 Kč, z toho subvence 1 155 720 Kč, dary 421 588 Kč, stravné přes 9 milionů korun.
Menza sídlila v nadačním domě kolejí na Lažanského náměstí v malých a ne nejúčelněji zařízených místnostech, v hlavní sezóně vznikaly velké potíže při návalu studentů (někdy až 1 800 strávníků), proto se zamýšlelo vybudovat vlastní budovu mensy poblíž předpokládané Akademické čtvrti.události

1. 5. 1920
Otevřena Mensa akademická českých vysokých škol v Brně


osoby

Vincenc Hlavinka
hlavní řečník Jindřich Kubíček
přednesl finanční zprávu


stavby

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
Veveří 95/331
místo konání oslavy


Menš


Aktualizováno: 31. 01. 2020