Opevňovací práce na hradě Špilberku

19. 5. 1645charakteristika

Jean Louis Raduit de Souches, vojenský velitel města, se obrací na purkmistra a radu města Brna s požadavkem, aby byly vypraveny další síly na Špilberk, protože zatím při opevňovacích pracích pracuje málo lidí. Zároveň žádá, aby byly prohlédnuty městské domy a sedláci, kteří se v nich zdržují, okamžitě posláni na Špilberk, aby se pokročilo s prací.


účastníci

Jean Louis Raduit de Souches, vojenský velitel města,
purkmistr a rada města Brnaosoby

Jean Louis Raduit de Souches
vojenský velitel města


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část

Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018