Zahajovací slavnost IX. Vánočního stromu republiky v Brně

3. 12. 1932charakteristika

Zahajovací slavnost IX. Vánočního stromu republiky se konala v sobotu 3. 12. 1932 v 16 hodin na náměstí Svobody. Zahájil ji zástupce Okresní péče o mládež Karel Sirotek.
Starosta města Brna Karel Tomeš vyzdvihl nutnost péče o nezaměstnané a jejich děti, vyzval občany, aby svými dary zmírnili těžký osud trpících. Poté dorostenec Čs. Červeného kříže recitoval báseň Rudolfa Těsnohlídka „Vánoční strom“. Slavnost ukončily hymny československá a dánská.


poznámka

Devátý Vánoční strom republiky v Brně byl slavnostně předán veřejnosti v nelehké době vrcholící hospodářské krize, tato skutečnost poznamenala i proslovy řečníků. Hlavní pozornost ve sbírce byla věnována péči o nezaměstnané a zejména o jejich děti.


prameny, literatura

události

27. 11. 1932
Slavnost rozloučení s IX. Vánočním stromem republiky v Adamově


osoby

Karel Sirotek
řečník na slavnosti Rudolf Těsnohlídek
na slavnosti recitována jeho báseň Karel Tomeš
řečník na slavnosti


městská část

Menš


Aktualizováno: 25. 03. 2020