Vznik brněnské městské policie

1. 12. 1866


místo

Brno


charakteristika

Brněnská městská policie byla založena na žádost brněnského starosty Karla Giskry na základě výnosu c. k. policejního ministerstva č. 2332 z 19. 9. 1866, výnosu prezidia c. k. místodržitelství č. 3536 z 25. 9. 1866 a výnosu brněnské městské rady z 1. 10. 1866.
Vrchním velitelem se stal Josef Wolf (1818–1882), vystudovaný právník s praxí v řadách říšské policie. V letech 1861–1866 působil jako komisař i na ředitelství c. k. policie v Brně.
Policejní sbor měl 96 strážníků a 4 velitele jednotlivých služeben.


zajímavosti

Brněnská městská policie měla čtyři okrsky, jejich služebny sídlily na městské radnici na Radnické č. 8, na Zahradní (dnes Bratislavské) č. 55, na Nových sadech č. 81 a na Měšťanské (dnes Křížové) č. 23 na Starém Brně.osoby

Karl Giskra
iniciátor vzniku brněnské městské policie Josef Wolf
v roce 1866 pověřen vedením nově vzniklé městské policieFl


Aktualizováno: 30. 11. 2021