Slavnost rozloučení s X. Vánočním stromem republiky v Bílovicích nad Svitavou

26. 11. 1933


charakteristika

V pátek 24. 11. 1933 personál lesní správy v Bílovicích vybral a pokácel strom, který se stal jubilejním stromem republiky v Brně. Strom dopravili k bílovické sokolovně, kde jej v neděli ráno ozdobili místní školáci se svými učiteli. Čtyři statní koně dovezli strom za zvuků veselého pochodu na bílovické náměstí, kde se slavnost konala. Početné obecenstvo si připomnělo, že právě v jejich obci před deseti lety vybíral Rudolf Těsnohlídek první „strom lásky k dětem a soucitu k opuštěným“.
Tajemník České zemské péče o mládež Z. Vašíček uvedl, že každoroční vánoční strom na náměstí Svobody v Brně představuje „nejkrásnější pomník Těsnohlídkův, pomník nehynoucí, svěží zelený strom, zářící lidem do očí a srdcí. Těsnohlídek postavil si i pomník kamenný, neboť z peněz vybraných pod vánočním stromem byl postaven Dětský domov Dagmar“.
V podobném duchu hovořil i lesní rada Kartner, Těsnohlídkovu báseň přednesla žákyně místní školy Jiřina Kopulentová. Se stromem se rozloučil starosta Bílovic pan Kala, za město Brno strom převzal starosta Karel Tomeš, který „poděkoval Bílovicím, lesní správě, dětem i všem lidem dobré vůle“.


účastníci

Karel Tomeš, slavnostní řečník


prameny, literatura

události

2. 12. 1933
Zahajovací slavnost X. Vánočního stromu republiky v Brně


osoby

Rudolf Těsnohlídek
zakladatel tradice vánočních stromů v Brně Karel Tomeš
účastník slavnosti


Menš


Aktualizováno: 15. 02. 2020