Internetová encyklopedie dějin Brna

Zavedení nového číslování domů v Brně dle ulic

Zavedení nového číslování domů v Brně dle ulic


 • 24. 5. 1867 


 • místo

  veškerá uliční síť města


 • charakteristika

  Číslování proběhlo na základě císařského patentu z 23. 3. 1857.
  Konkordance čísel domů - viz: Neues Orientierungs-Schema für die Landeshauptstadt Brünn..., Brünn 1867.


 • účastníci

  Magistrát města Brna a příslušné městské úřady

 • zajímavosti

  Stanovené zásady platí v podstatě dodnes s malými úpravami.

 • poznámka

  Číslování domů dle ulic má tyto zásady:
  1) Každá ulice má své jméno a své vlastní číslování domů.
  2) Jméno ulice se nesmí na území Brna opakovat.
  3) Střed města tvoří Velké náměstí (náměstí Svobody).
  4) Číslování každé ulice začíná na konci bližším onomu náměstí. Domy po levé straně nesou čísla lichá, domy po pravé straně pak sudá. Jednostranné ulice mají čísla buď sudá nebo lichá podle toho, která strana ulice je postaven. Náměstí se číslují od severní strany náměstí, případně od nevýznačnější budovy na něm postupně po pořádku ve směru hodinových ručiček.
  5) Rohové domy nesou čísla obou ulic, do nichž zasahují. (Toto ustanovení dnes už neplatí, dnes dům nese číslo v té ulici, do níž vede jeho hlavní vchod.)


 • události

  19. 7. 1770
  Zavedení číslování domů v Brně


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 05. 06. 2019