Odhalení portrétního reliéfu Antonína Rezka

30. 11. 1935


ulice

číslo orientační

95


místo

charakteristika

Odhalení portrétního reliéfu Antonína Rezka (1853–1909) se konala jako součást slavnostního uvedení do funkce rektora české techniky Rudolfa Vondráčka.


účastníci

Karel Čupr, prorektor české techniky,
Gustav Friedrich, rektor Univerzity Karlovy v Praze,
profesor Glazunov, rektor Vysoké školy báňské v Příbrami,
zástupci města Jindřichův Hradec, kde se Antonín Rezek narodil,
Ludmila Kličková a Bohuslava Kostlivá, dcery Antonína Rezka,
osobnosti tehdejšího veřejného života


poznámka

Slavnost byla zahájena Nešverovým sborem „Moravěnka“, projev přednesl prorektor techniky Karel Čupr. Poté zahrál kvartet pozounů Bachův chorál. Následoval slib nového rektora Rudolfa Vondráčka, který pak přednesl tradiční přednášku, v níž hovořil „o chemické vzdornosti kovů se zvláštním zřetelem k t. zv. nerezavějícím ocelím“. Slavnost přenášel Radiojournal v Brně.osoby

Karel Čupr
slavnostní řečník Rudolf Vondráček
nový rektor, přednesl přednáškuobjekty

A. Rezek
pamětní deska: Antonínská 1/05
původní reliéf ve Veveří ulici
A. Rezek
pamětní deska: Veveří 95/04
druhé odhalení


městská část

Menš


Aktualizováno: 08. 03. 2019