Výstava Vendula Chalánková: Bez názvu

24. 4. 2019 (24.4.–25.6.2019)


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava stylizovaných hřbetů knih


poznámka

Výstava vznikla v rámci cyklu Site specific art v MZK. Série je koncipována jako otevřený projekt. Umělci dostávají k dispozici prostor knihovny a je jen na nich, který veřejně přístupný prostor zvolí, jakým způsobem na něj zareagují a které výtvarné médium použijí.
Každé dílo bylo vytvořené speciálně pro prostor knihovny, je jeho reflexí, zároveň impulzem a inspirací pro autory. Výtvarné intervence se nacházely mimo obvyklé tradiční výstavní prostory a plochy a návštěvníci knihovny s nimi mohli přijít do kontaktu náhodně a nečekaně. Realizace se postupně obměňovaly, jednotlivá díla byly v knihovně k vidění po dobu dvou až tří měsíců.
Vendula Chalánková vytvořila sérii podlouhlých abstraktních maleb, jež ve skutečnosti představují hřbety knih z fondu knihovny (včetně některých identifikačních symbolů užívaných knihovnou) a také oblíbené tituly autorky.
Stylizované obrazy hřbetů knih byly však pro čtenáře anonymní - bez názvu.stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část


hub


Aktualizováno: 17. 04. 2019