Slavnostní otevření hotelu Avion

10. 7. 1928


ulice

číslo orientační

20


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

„Našim váženým bývalým i novým hostům.
Na místě, kde po třicet let poctivě a svědomitě pracoval starý pan Kostelecký, otevíráme nový podnik, chtějíce zůstati věrni zásadě svého předchůdce, dobře posloužiti všem. Hotel a kavárnu otvíráme dnes o 20. hodině, vinárnu a restauraci, již časem rozšíříme o bufet, o 14 dní později. Prosíme o Vaši přízeň.
„Avion“ - Kostelecký, Brno, Česká 20.“


zajímavosti

Speciální poděkování věnoval Miloslav Kostelecký architektovi Bohuslavu Fuchsovi: „Přijměte, vážený pane architekte, náš upřímný dík za důmyslný projekt a za veškerou péči, již jste naší stavbě tak obětavě věnoval.“


poznámka

Majitel nového hotelu poděkoval také firmám, které se na stavbě podílely, jmenovitě uvedl stavební firmy Ing. Jana Hublíka v Olomouci a Dra Skorkovského a spol. v Brně, továrnu Českomoravská-Kolben v Praze a elektrotechnický závod Petrla a spol. v Brně. Také ostatním firmám zúčastněným na stavbě a jejich snaživým zaměstnancům, zvláště stavbyvedoucímu Josefovi Vymětalovi, „děkujeme za přesné a pečlivé provedení všech prací“.osoby

Bohuslav Fuchs
architekt stavby Ignát Kostelecký
majitel původní restaurace U Kosteleckých Miloslav Kostelecký
majitel nového hotelu


stavby

Avion
Česká 20/150


městská část

Menš


Aktualizováno: 14. 01. 2020