Slavnostní otevření Betlémského chrámu v Brně

23. 5. 1895


ulice

číslo orientační

6


katastr

Brno-městonej...

Brno
první brněnský kostel, v němž se kázalo výhradně česky


charakteristika

Betlémský chrám na Pellicově ulici byl dokončen, vysvěcen a otevřen veřejnosti 23. 5. 1895. Uváděn ještě jako na Pekařské ulici, protože ulice Pellicova tehdy ještě neexistovala.
Zpráva o otevření a vysvěcení je krátce dvěma větami uveřejněna v novinách Brünner Zeitung (AMB, fond Noviny, sign. 2/118, č. 121 z 25. 5. 1895, s. 3: "Am 23. d.wurde die neue helvetische Kirche in der Bäckergasse eingeweiht und eröffnet. Der Feier wohnten zahlreiche Andächtige bei").


účastníci

28 duchovních,
vysoce důstojný pan Dr. Theol. Heřman z Tardy, jako zástupce vysoké c.k. vrchní církevní rady ve Vídni,
vysoce důstojný pan Dr. E. Böhl, ref. profesor evangelické theologické fakulty ve Vídni,
veledůstojný pan Lic. Theol. Ferd. Císař, senior a náměstek superintendenta moravského,
důstojní páni seniorové Jan Janata z Chleb, Gustav Jelínek ze Stříteže a Ed. Molnár z Nebužele,
důstojní páni konseniorové Lu. Nagy z Vanovic, Jozef Šára z Hronova, Gust. Šoltész z Krabčic,
důstojní páni faráři Daniel Nešpor z Nosislavi, lic. Theol. Fr. Šebesta z Hustopeče, Joz. Dobeš z Nového Města, Fr. Ilek z Rovečína, Vlastimil Juren z Libenic, Joz. Marek z Hradiště, Joz. Martinek z Telecího, Joz. Musil z Prosetína a další


zajímavosti

na slavnosti se sešlo kolem 5000 věřících


poznámka

Betlémský chrám byl postaven na místě "slavné" zahradní restaurace zvané "Malý Prater" na jižním svahu Špilberku. Parcela byla koupena za výhodnou cenu. Chrám vystavěn především z finančních darů a sbírek.stavby

související odkazy

Do, Fl


Aktualizováno: 18. 01. 2020