Odhalení pamětní tabulky D. Muzikářové

15. 11. 2019


ulice

číslo orientační

69


katastr

Žabovřesky


místo

u vchodu do domu


charakteristika

V rámci projektu „Poslední adresa“ byla odhalena pamětní tabulka věnovaná Danuši Muzikářové (1951–1969). Slavnostní odhalení se stalo součástí oslav 30. výročí událostí v listopadu 1989.
Na akci krátce promluvili zastupitel Jihomoravského kraje a městské části Brno-střed Bc. et Bc. Michal Doležel, pracovnice Ústavu pro studium totalitních režimů a koordinátorka projektu Mgr. Edita Jiráková, Ph.D., starostka městské části Brno-Žabovřesky Mgr. Lucie Pokorná a historik Moravského zemského muzea PhDr. Jan Břečka.


poznámka

Projekt „Poslední adresa“ připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí represí komunistického režimu. Na zdech domů, kde tito lidé žili v době svého zatčení, jsou umístěny pamětní tabulky velikosti dlaně nesoucí základní údaje o člověku, který se po zatčení do místa svého bydliště už nikdy nevrátil.
Každá pamětní tabulka je věnována jednomu konkrétnímu člověku, má stejnou podobu a obsahuje stejné informace (jméno, povolání, rok narození, datum zatčení a úmrtí). Cílem projektu je vyzdvihnout osudy jednotlivých lidí, proto je jeho mottem: „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“.
Autorem výtvarného návrhu je architekt a výtvarník Alexandr Brodskij, projekt je inspirován myšlenkou tzv. Kamenů zmizelých, které připomínají oběti holocaustu. V Rusku existuje projekt „Poslední adresa“ od roku 2014, do ČR jeho rozšíření inicioval Štěpán Černoušek ze sdružení Gulag.cz. Postupně se rozšiřuje do dalších zemí, dnes již má projekt charakter mezinárodní.

objekty

Danuše Muzikářová
pamětní tabulka: Kounicova 69/01


městská část

Menš, Jbre


Aktualizováno: 21. 01. 2020