Návštěva říšského protektora Konstantina von Neuratha na německé technice v Brně

6. 11. 1939číslo orientační

2


katastr

Brno-město


místo

brněnská německá technika


charakteristika

Při své oficiální návštěvě Brna navštívil říšský protektor Konstantin von Neurath také německou techniku, kterou tím symbolicky převzal pod ochranu Velkoněmecké říše.


účastníci

rektor německé techniky, profesor matematiky Lothar Kosmieder,
doc. Armin Schtoklitsch,
dr. A. Schiel,
zástupci německé veřejnosti a představitelů města Brna,
studenti a zaměstnanci německé techniky


zajímavosti

Říšský protektor byl uvítán ve slavnostním sálu školní budovy studenty v nacistických stejnokrojích s prapory, kteří ho nadšeně uvítali písněmi a hudbou.


prameny, literatura

městská část

Fl


Aktualizováno: 03. 01. 2020