Výstava Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety

12. 2. 2020 (12.2.–21.4.2020)číslo orientační

2


katastr

Brno-město


místo

Dům umění města Brna


charakteristika

výstava o sochařské tvorbě Miloše Zeta ve volném prostoru


poznámka

Výstavu lze chápat jako zprávu o sochařské tvorbě, která se vždy nutně konfrontuje s dobovou sociální, politickou i hospodářskou situací ovlivňující výsledek umělcova snažení. Autor výstavy Martin Zet se v ní věnuje dílu svého otce sochaře Miloše Zeta, spjatého s oficiální kulturou komunistického Československa.
Výstava přinese mimo jiné informaci o tvůrčím procesu, který vedl k sochařským realizacím M. Zeta ve veřejném prostoru - od skic, které se snažil dopracovat v měřítku pro konkrétní situace, k jejich realizaci v materiálu, až po jejich odstraňování po roce 1989.
městská část

hub


Aktualizováno: 18. 02. 2020