Výstava "Lev Krča a Stanislav Tobek - tvůrci (nejen) sokoloven"

10. 4. 2020 (10.4.–15.6.2020)


ulice

číslo orientační

14


katastr

Pisárky


místo

výstavní sál vily Stiassni


charakteristika

Celkem 18 výstavních panelů se věnuje tvorbě dvou žáků Josefa Gočára.
Lev Krča a Stanislav Tobek byli architekty i aktivními sportovci, mohli tak vdechnout architektuře sportovních staveb myšlenky nastupujícího funkcionalismu, přitom však důsledně promýšlet provoz staveb a jejich přizpůsobení rychlému rozvoji nových sportů. Nenavrhovali však pouze hřiště a sokolovny – vůbec prvním architektonickým počinem byla patentovaná montovaná konstrukce rodinných domů. Mezi prezentované návrhy pak patří také obchodní dům, urbanistické koncepce či projekty interiérů.


zajímavosti

Vinou koronaviru je výstavní sál vily Stiassni (stejně jako všechny památky, muzea a galerie uzavřen), proto byla výstava zájemcům zpřístupněna přes webové stránky.


prameny, literatura

osoby

stavby

Vila Stiassni
Hroznová 14/82


MJ


Aktualizováno: 06. 05. 2020