Meeting Brno 2018

25. 5. 2018 (25.5.–9.6.2018)


katastr

Brno-město


místo

na volných prostranstvích


charakteristika

multižánrový festival


účastníci

Kateřina Tučková, programová ředitelka festivalu


poznámka

Festival se zaměřil na zmapování klíčových historických momentů, které během sta let existence samostatného československého a posléze českého státu ovlivnily smýšlení několika generací jeho občanů.
Akce připomněla historické milníky 1918 a 1989, stěžejní pro demokratický vývoj společnosti, ale také roky 1938, 1948 a 1968, kdy česká společnost přišla vlivem totalit o svobodu i o tragické množství svých občanů. Našimi hosty a klíčovými účastníky diskusních fór a uměleckých pořadů se tentokrát stali brněnští (či jihomoravští) rodáci, kteří z Československa emigrovali, aby v zahraničí rozvinuli svůj odborný či tvůrčí potenciál.
V rámci festivalu se také uskutečnila “Pouť smíření” – pietní pochod připomínající nucený odsun německojazyčného obyvatelstva v roce 1945.


události

22. 7. 2022
Meeting Brno 2022 26. 7. 2021
Meeting Brno 2021 20. 7. 2020
Meeting Brno 2020 29. 5. 2019
Meeting Brno 2019 19. 5. 2017
Meeting Brno 2017
další události (1)...


osoby

Kateřina Hédervári Tučková
programová ředitelka festivalu


hub


Aktualizováno: 09. 08. 2020