Výzkumy bez hranic. Mezinárodní projekty brněnské archeologie a muzeologie

12. 2. 2020 (12.2. 2020 - 30.4. 2021)


ulice

číslo orientační

13


katastr

Brno-město


místo

sídlo ÚAM FF MU


charakteristika

Výstava prezentující vybrané mezinárodní projekty Ústavu archeologie a muzeologie, zaměřená na archeologické výzkumné aktivity v Rakousku, Itálii, Velké Británii, Francii, ale také v oblasti Guatemaly. Dokumentuje také mezinárodní spolupráci s vědeckými institucemi a osobnostmi archeologie a muzeologie.


zajímavosti

Součástí výstavy je i 3D projekce a exponáty zapůjčené ze zahraničí.
Za příležitosti zahájení výstavy proběhla vernisáž. Výstava měla být zpřístupněna předem stanovené víkendové termíny široké veřejnosti a během týdne pro studenty středních a základních škol. Kvůli pandemii COVID-19 byl provoz výstavy značně omezen a viděl ji pouze malý počet návštěvníků.


poznámka

Výstava byla uspořádána za příležitosti otevření nového sídla Ústavu archeologie a muzeologie FF MU a zpřístupněna široké veřejnosti. Dokumentuje vývoj brněnské archeologie a muzeologie a jejich mezinárodní projekty.
Mezi vybrané činnosti patří například projekt Římská produkce v centrální Itálii, který má za cíl dokumentovat prostorovou organizaci pecí, v okolí řeky Tibery, spojenou s výrobou keramiky v této oblasti.
Dále například projekt Římská nekropole Porta Nola, jehož cílem je dokumentace struktury nekropole, datování, konzervace hrobek a výzkum sádrových odlitků obětí erupce Vesuvu.
Ve Velké Británii proběhl průzkum kulturně historické krajiny v Dartmooru, za účelem srovnání s Českomoravskou vrchovinou.
V Guatemale byl uskutečněn výzkum Geofyzika a staří Mayové, který byl zaměřen na mayské centrum Uaxactún. Archeologický výzkum byl zaměřen na památky související s mayskou civilizací. Jedná se například o astronomickou observatoř, nebo chrámy a pyramidy. Geofyzikální metody zde poskytly důležité poznatky týkající se geologické stavby této lokality.
Mezi další činnosti patří například geofyzikální průzkum raně středověkých hradišť na Moravě, Slovensku a v Maďarsku.

Ze zahraničí byly rovněž zapůjčeny vystavované předměty.
Jedná se o zlomky transportní a stolní keramiky z doby římské (1.-5. století n.l.), pocházející z oblasti Apolonnia, které sloužily pro obchod s vínem, olejem a rybami. Mezi další předměty patří korintské arybally, nádoby na vonné oleje z období (575 - 555 př. n. l.). Dále Hellénistický kylix, což je nádoba na pití vína při sympóziích, pocházející z pozdního 3. století před naším letopočtem. Mezi další předměty vystavené na této výstavě patří zlomky egejské keramiky ze 7. - 9. století, dále nádoba s býky z období okolo 5. století před n. l. nebo kopie transportní egejské amfory z 8. století. Pro výstavu byly teké zapůjčeny předměty z města Bernhardsthal, a to například raně středověká nádoba, nebo žárový hrob z urny. Jako další pak byly vystaveny předměty z oppidia Bibracte, a to například Amfora z 1. století před n.l., bronzová hlavička, mince ze stříbra a bronzu, nebo zlomek železného prstenu ze stejného období.

Součástí výstavy byly také obrazovky s audio vizuálními nahrávkami. Jedná se o záznam z pořadu Klíče k minulosti, ve kterém vystupuje docent Zbyněk Zbyslav Stránský a představuje zde hlavní myšlenky a podstatu muzeologie. Dále například video o projektu v římské nekropoli Porta Nola, virtuální rekonstrukce ženy z doby železné a raně středověkého válečníka nebo virtuální rekonstrukce neolitického domu.

Autory této výstavy jsou PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. a prof. PhDr. Pavol Tišliar, Ph.D. a pořadatelem je ÚAM FF MU.


Studentský záznam


Aktualizováno: 06. 05. 2021