Odhalení dočasné umělecké intervence do pomníku M. Kudeříkové

28. 7. 2021číslo orientační

17


místo

parčíkové nádvoří domu


charakteristika

Umělecká intervence vznikla v rámci šestého ročníku festivalu Meeting Brno.
Dílo je věnováno Marii Kudeříkové (1921–1943), popravené dva dny po dvaadvacátých narozeninách nacisty za účast v odboji. Od její narození v roce 2021 uplynulo sto let.


zajímavosti

slavnostního odhalení se účastnila herečka a diplomatka Magda Vašáryová, která byla představitelkou Marie Kudeříkové ve filmu „...a pozdravuji vlaštovky“ z roku 1972


poznámka

Autor díla, Pavel Karous, řekl:
Marie Kudeříková je pro mě nezpochybnitelnou hrdinkou. Hrdinkou by měla být pro celou naši společnost. Současná garnitura ale na ni po roce 89 úplně zapomněla. V Brně ji dokonce sundali její pamětní desku, protože na ní byla zmíněna její funkce ve Svazu mladých. Podobný osud potkal pomníky Jožky Jabůrkové v Praze. Naštěstí má Marie Kudeříková v Brně na třídě Kpt. Jaroše ještě jeden velmi zdařilý a pokorný pomník od Zdenka Josefa Preclíka, v době realizace pomníku ještě studenta sochařského ateliéru na AVU. Komorní pomníček se ikonoklasmu vyhnul možná, protože je úplně zastrčený za parkovištěm mezi baráky.
Svojí dočasnou intervencí a dalšími výtvarnými aktivitami, bych chtěl, současným výtvarným jazykem, který je zároveň parafrází domácího surrealismu přelomu 30. a 40. let, zviditelnit, připomenout a oslavit neuvěřitelný život odvážné, talentované a velmi vzdělané hrdinky. Na rozšířené platformě, se tak snad podaří mladší generaci, která se o ní na školách nikdy neslyšela, Marii Kudeříkovou představit.
Cílem by mělo být, aby si nechávali tetovat a nosili trička její portrét, podobně jako se to děje v Německu s odkazem Sophie Scholl. Proklamativní antifašismus je teď v nastupující hospodářské krizi, potřeba víc než kdy dřív.“ (Text ponecháváme bez jazykových úprav -Menš.)


události

26. 7. 2021
Meeting Brno 2021
jedna z akcí


osoby

Marie Kudeříková
jí věnováno dílo


objekty

M. Kudeříková
pomník: třída Kpt. Jaroše 17/01 M. Kudeříková
jiná realizace: třída Kpt. Jaroše 17/02


Menš


Aktualizováno: 19. 11. 2021