Odhalení nových Kamenů zmizelých

5. 9. 2021


ulice

Botanická
v této ulici je jeden ze skupiny kamenů, které byly v tento den v Brně umístěny Erbenova
v této ulici jsou tři ze skupiny kamenů, které byly v tento den v Brně umístěny Ferrerova
v této ulici je jeden ze skupiny kamenů, které byly v tento den v Brně umístěny Hlinky
v této ulici jsou dva ze skupiny kamenů, které byly v tento den v Brně umístěny Mučednická
v této ulici jsou dva ze skupiny kamenů, které byly v tento den v Brně umístěny
další ulice (1)...


charakteristika

v Brně bylo odhaleno dalších jedenáct „Kamenů zmizelých“, které připomínají památku obětí okupace


poznámka

Časový harmonogram odhalování dne 5. 9. 2021:
- 13.00: Erbenova 14 (3 kameny)
- 13.30: Botanická 19 (1 kámen)
- 14.00: Václavská 12 (2 kameny)
- 14.30: Hlinky 46 (2 kameny)
- 15.00: Ferrerova 8 (1 kámen)
- 15.30: Mučednická 29 (2 kameny).objekty

uctění památky obětí okupace - J. Florian
jiná realizace: Botanická 19/01 uctění památky obětí okupace - Fr. Gargulák
jiná realizace: Ferrerova 8/01 uctění památky obětí holocaustu - L. Schulz
jiná realizace: Mučednická 29/01 uctění památky obětí holocaustu - K. Schulzová
jiná realizace: Mučednická 29/02 uctění památky oběti holocaustu - B. Breda
jiná realizace: Václavská 12/01
další objekty (1)...


Menš


Aktualizováno: 06. 09. 2021