Výstava Velká Morava a počátky křesťanství

28. 11. 2014 (28.11.2014–28.2.2015)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava vznikla jako jeden z výstupů projektu „Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy“, který byl součástí Programu NAKI vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury České republiky pro období 2012–2015


účastníci

- na výstavě spolupracoval Archeologický ústav AV ČR v Brně, MZM a další instituce zabývající se dějinami ranného středověku
- kurátoři výstavy: Pavel Kouřil, Luděk Galuška, Zdenka Kosarová
- záštitu nad akcí převzali: prezident České republiky, ministr kultury České republiky, nejvyšší církevní hodnostáři (arcibiskupové pražský a olomoucký), předseda Akademie věd České republiky


zajímavosti

projekt ideově navázal na výstavu Velká Morava profesora Poulíka z roku 1963, která významně přispěla k popularizaci kulturního odkazu velkomoravské epochy u nás i v zahraničí


poznámka

Výstava byla zaměřena především na období rozkvětu velkomoravské říše. V kontextu se 1150. výročím cyrilometodějské misie bylo zdůrazněno téma christianizace.
Na výstavě byl představen soubor téměř 1400 exponátů, tvořených převážně originály archeologických nálezů z Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska a Polska.
K výstavě byl vydán obsáhlý sborník příspěvků a katalog "Velká Morava a počátky křesťanství" sestavený editorem Pavlem Kouřilem.
Výstava byla následně prezentována v Praze v Císařské konírně na Pražském hradě (17. 4.–28. 6. 2015) a v Bratislavě na Bratislavském hradě (7. 8.–1. 11. 2015).
Slavnostní zahájení brněnské výstavy proběhlo dne 27. 11. 2014 v 17:00 v Paláci šlechtičen.osoby

Josef Poulík
kurátor výstavy Velká Morava z roku 1963


stavby

Palác šlechtičen
Kobližná 1/116
místo konání výstavy


PeDro


Aktualizováno: 19. 02. 2022