Slavnostní otevření parku Kadetka

19. 10. 2021


ulice

katastr

Veveří


místo

v prostoru, kde ulice Kraví hora přiléhá k ulici Žižkova


charakteristika

Nový park vznikl v místě bývalé polorozbořené vojenské jídelny. Obnova parku o rozloze více než 3 000 m² trvala 63 dní a stála 9,2 milionu korun.


účastníci

Markéta Vaňková, primátorka města Brna,
Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed,
a další hosté


poznámka

V květnu 2021 byla započata revitalizace nevyužitých prostor bývalé vojenské jídelny. Rozsáhlé terénní úpravy zahrnovaly především demolici budovy, vybudování přístupových cest, schodiště a likvidaci náletových dřevin. Nově bylo vysázeno kolem čtyřiceti stromů a sto čtyřiceti habrových keřů. Založeny byly nové trávníky a květinové louky. Nakonec byl instalován mobiliář v podobě laviček, trámových lavic, stojanů na kola, venkovních posilovacích prvků, grilů a odpadkových košů.


obrazy

osoby

Markéta Vaňková
primátorka města Brna


stavby

park Kadetka
Kraví hora


městská část


PeDro


Aktualizováno: 07. 03. 2023