Výstava „Trojí život středověké keramiky“

19. 5. 2021 (19. 5.–3. 10. 2021)


ulice

číslo orientační

8


katastr

Brno-město


místo

Moravské zemské muzeum Dietrichsteinský palác


nej...

Brno - střed


charakteristika

Dne 19. 5. 2021 započala v Dietrichsteinském paláci putovní výstava s názvem „Trojí život středověké keramiky“. Výstava byla rozdělena do tří částí, které mapovaly životní cyklus keramiky: Zrození - keramika jako řemeslný výrobek, Rozmach - keramika jako nepostradatelná součást domácnosti a Zánik - keramika jako archeologický nález.


zajímavosti

komentované prohlídky, dětská dílna, katalog s rozšířenou realitou


poznámka

Výstava, která byla kvůli protiepidemickým opatřením zahájena komorní formou tiskovou konferencí, vznikla v rámci meziinstitucionálniho grantového projektu MK ČR NAKI II "Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví“. Na její přípravě se podílely tyto instituce: Západočeská univerzita v Plzni, Masarykova univerzita v Brně, Archaia Brno, z.ú., Moravské zemské muzeum a Muzeum Vysočiny v Jihlavě.

Součástí výstavy bylo mimo jiné diorama ve formě rekonstrukce hrnčířské dílny s pecí, které navazovalo na experimentální výzkum výroby keramiky a dále řez odpadní jímkou s nářadím a dokumentačními pomůckami archeologů, díky kterým návštěvníci mohli nahlédnout do zákulisí archeologických výzkumů.

Celková návštěvnost v Brně činila 1298 návštěvníků z toho 775 v rámci prohlídky celého objektu.

Kromě Brna výstava dále putovala do Jihlavy a Plzně.

Autorky projektu
Irena Loskotová, MU
Zdeňka Měchurová, MZM

Spolupráce
Kateřina Bergerová, MZM
Ladislav Čapek, ZU
Jiří Orna, ZM
Lenka Sedláčková, Archaia Brno, z. ú.
Karel Slavíček, MU
Kateřina Těsnohlídková, MU
Petr Vachůt, MuMB
Tereza Zemancová, MU
David Zimola, MVJ

Grafické řešení
Pavel Richter

Návrh a realizace
Výstavní oddělení MZM

Propagace
Oddělení komunikace a marketingu MZM

Exponáty zapůjčily instituce
Archaia Brno z. ú.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Moravské zemské muzeum
Muzeum města Brna
Muzeum Vysočiny Jihlava
Vlastivědné muzeum Dolní Krupá
Západočeské muzeum v Plzni

Foto
Lenka Kosová, Archaia Brno, z. ú.; Martin Košťál, MU;
Václav Marian, ZČM; Vojtěch Nosek, MU;
Miloš Strnad, Muzeum města Brna; Leona Töröková, JČM

Kresby
David Merta, Archaia Brno, z. ú.; Soňa Plchová, MU

Mapy
Ladislav Čapek, ZČU

Fotosekvence, videa
Petr Duffek, Archaia Brno, z. ú.; Vojtěch Nosek, MU

Výroba replik keramiky
Martin Cvejn, Eva Nová
stavby

související odkazy

AR Medieval Pottery 2
Aplikace využívající rozšířenou realitu MZM Trojí život středověké keramiky


Studentský záznam


Aktualizováno: 30. 05. 2022