Výstava „Posláni na Sever“ v Brně

10. 3. 2022


ulice

číslo orientační

4


katastr

Brno-město


místo

ochoz knihovny


charakteristika

Dne 10. 3. 2022 proběhlo slavnostní otevření putovní výstavy „Posláni na Sever. Češi na nucené práci v Norsku v letech druhé světové války“ v Ústřední knihovně Jiřího Mahena v Brně.
Úvodní slovo jménem knihovny pronesla paní Gabriela Obstová a proslovy paní Vendula V. Hingarová, nordistka z FF UK, a pan Robert Kvile, velvyslanec Norského království v ČR. Otevření výstavy se zúčastnilo 50 hostů. Mezi přítomnými bylo šest rodin potomků Noráků a někteří z nich zapůjčili na výstavu dobové fotografie, dopisy, deníky a další památečné artefakty z pobytu svého příbuzného v Norsku.


účastníci

Robert Kvile, velvyslanec Norského království v ČR,
Vendula V. Hingarová, nordistka z FF UK v Praze,
Gabriela Obstová, KJM


poznámka

Po slavnostním otevření výstavy pronesla dr. Vendula V. Hingarová přednášku o nuceně nasazených Češích v Norsku a umožnila i nahlédnout do zákulisí běžícího výzkumu o tomto téměř zapomenutém válečném příběhu tzv. Noráků.
Takto se začalo nazývat přes 1800 českých mužů, kteří museli za druhé světové války odejít na příkaz nacistů do totálního nasazení v Norsku, většinou až za polární kruh, na stavbu opevnění, silnic a železnic. První transporty těchto mužů odjely z Protektorátu v prosinci 1942 a po rozřazení v německých sběrných táborech byli vybráni ti fyzicky nejzdatnější a posláni do Norska. Jejich osudy se zabývá projekt Česko-norská memorabilia, na kterém díky podpoře Fondů EHP spolupracuje Oddělení skandinavistiky na UK v Praze a Ústav historických studií na NTNU v Trondheimu. Na stránce projektu (dostupné z https://noraci.cz/) je také uveřejněna databáze všech (doposud zjištěných) osob z Protektorátu i se svými medailonky.
Ve své práci v rámci SOČ se problematice tzv. Noráků věnovala studentka Eliška Straková, která sestavila i seznam 119 totálně nasazených mužů do Norska, kteří se narodili na dnešním území Brna, nebo zde měli bydliště v době před odchodem do totálního nasazení. Své poznatky poskytla také pro internetovou encyklopedii dějin Brna, kde bylo zatím zveřejněno 32 medailonků brněnských Noráků.osoby

Josef Bartoněk
jeden z brněnských Noráků Bedřich Bednář
jeden z brněnských Noráků Miroslav Blecha
jeden z brněnských Noráků Josef Boček
jeden z brněnských Noráků Emerich Böhm
jeden z brněnských Noráků
další osoby (27)...


městská část

Menš


Aktualizováno: 16. 03. 2022