Společná deklarace mezi družebními městy Brno a Poznaň (Polsko)

19. 5. 1989


charakteristika

V rámci Dnů Pozňanského vojvodství a města Poznaně v Jihomoravském kraji a městě Brně vyhodnotili představitelé měst spolupráci, založenou na základě dohody z roku 1966, prodlouženou v následujících letech.

Další družební spolupráce má zahrnovat zejména následující oblasti:
- ekonomickou se zaměřením na kooperaci, specializaci a vědecko-technickou spolupráci
- kulturní, a to zejména umění výtvarné, hudební, akce zájmové umělecké činnosti, výměny filmů
- školství, zdravotnictví a sociální služby.


účastníci

Andrzej Wituski, starosta města Poznaně,
Josef Pernica, primátor města Brnaosoby

Josef Pernica
primátor města Brna


Jord


Aktualizováno: 28. 06. 2018